Wat doet de jongerenraad

Als jongerenraad geven wij gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die in de gemeente spelen of die wij extra aandacht willen geven. Wij komen eens in de maand samen in het gemeentehuis, waar wij vergaderen of gastsprekers uitnodigen. Ook buiten de vergaderingen om komen wij regelmatig samen om te brainstormen, plaatsen te bezoeken, andere activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid.


ADVIEZEN VAN DE JONGERENRAAD


Jaarverslagen

Agenda jongerenraad


› Meer agendapunten